전체메뉴

GIỚI THIỆU TRƯỜNG

THÔNG TIN HỌC LÊN
Đại học công lập.
Cao học
Đại học Tokyo, Đại học ngoại ngữ Tokyo, Đại học quốc lập Yokohama,
Đại học nghệ thuật Tokyo, Đại học Hitotsubashi, Đại học Tsukuba, Đại học Chiba,
Đại học Saitama, Đại học Okayama, Đại học công nghiệp Tokyo
Đại học tư thục nổi tiếng
Cao học
Đại học Nihon, Đại học Shobi, Đại học Toyo, Đại học Senshu, Đại học Komazawa,
Đại học văn hóa nữ sinh, Đại học điện lực Tokyo, Đại học Seibu Bunri, Đại học Chuo,
Đại học Teikyo,Đại học Reitaku, Đại học Takushoku, Đại học Kokushikan,
Đại học Kinh tế Nihon, Đại học Ashikaga
Đại học khối mỹ thuật,
nghệ thuật
Đại học âm nhạc Musashino, Đại học nghệ thuật Nhật Bản,
Đại học Mỹ thuật, Đại học mỹ thuật Musashino, Đại học công nghệ Tokyo,
Đại học thiết kế mỹ thuật Kyoto
Các trường chuyên môn,
cao đẳng
Chuyên môn điện tử Nhật Bản, chuyên môn ngoại ngữ Tokyo,
cao đẳng Toyota Jidousha, cao đẳng nhiếp ảnh nghệ thuật Nhật bản,
học viện Tokyo Mode, cao đẳng Touhou, cao đẳng Hattori Eiyou...
Các trường đại học,
cao học nổi tiếng khó vào
Đại học Waseda, đại học Keiogijuku, đại học Sophia, đại học Meji,
đại học Rikkyo, đại học Chuo, đại học Aoyamagakuin, đại học Gakushuin,
đại học Ritsumeikan, đại học Housei, đại học Tokyou Toshi
사이트맵