전체메뉴

GIỚI THIỆU TRƯỜNG

THÔNG TIN HỌC LÊN
Đại học công lập.
Cao học
Đại học Tokyo, Đại học ngoại ngữ Tokyo, Đại học quốc lập Yokohama,
Đại học nghệ thuật Tokyo, Đại học Hitotsubashi, Đại học Tsukuba, Đại học Chiba,
Đại học Saitama, Đại học Okayama, Đại học công nghiệp Tokyo
Đại học tư thục nổi tiếng
Cao học
Đại học Nihon, Đại học Shobi, Đại học Toyo, Đại học Senshu, Đại học Komazawa,
Đại học văn hóa nữ sinh, Đại học điện lực Tokyo, Đại học Seibu Bunri, Đại học Chuo,
Đại học Teikyo,Đại học Reitaku, Đại học Takushoku, Đại học Kokushikan,
Đại học Kinh tế Nihon, Đại học Ashikaga
Đại học khối mỹ thuật,
nghệ thuật
Đại học âm nhạc Musashino, Đại học nghệ thuật Nhật Bản,
Đại học Mỹ thuật, Đại học mỹ thuật Musashino, Đại học công nghệ Tokyo,
Đại học thiết kế mỹ thuật Kyoto
Các trường chuyên môn,
cao đẳng
Chuyên môn điện tử Nhật Bản, chuyên môn ngoại ngữ Tokyo,
cao đẳng Toyota Jidousha, cao đẳng nhiếp ảnh nghệ thuật Nhật bản,
học viện Tokyo Mode, cao đẳng Touhou, cao đẳng Hattori Eiyou...
Các trường đại học,
cao học nổi tiếng khó vào
Đại học Waseda, đại học Keiogijuku, đại học Sophia, đại học Meji,
đại học Rikkyo, đại học Chuo, đại học Aoyamagakuin, đại học Gakushuin,
đại học Ritsumeikan, đại học Housei, đại học Tokyou Toshi
THÔNG TIN HỌC LÊN
Danh sách các trường đỗ đạt những năm gần đây
BUỔI HỌC ĐỊNH HƯỚNG

Trường ngoại ngữ Tokyo Waseda hỗ trợ định hướng học lêncao đẳng, đạihọc, cao học.

Học sinh sẽthảo luận nhânvới giáoviên chủ nhiệm đểhiểu con đường tương lai một cách ràng hơncho đến 
khiđưa ra quyếtđịnh. Giáo viên luyện tập phỏng vấncho học sinhdự thi đạihọc, cao đẳng định hướngviết luận 
văn, kế hoạchnghiên cứu cho họcsinh học nguyệnvọng học lên caohọc. Việc thựchiện hướng dẫn học lênnhư
một phầncủa việc hướngnghiệp. để họcsinh tự giác cũngnhư chuẩn bịdự thi mộtcách kế hoạch, trước các 
nghỉ hằng năm, nhà trường thuêhội trường mời những trườngđại học nổitiếng, tiêu biểu như đại họcMeji
nhiều trườngđại học, caođẳng đến thuyết minh giới thiệu. Học sinh có thể thảo luận trực tiếp với người phụ 
trách và hầu như tất cả các học sinh đều có thể tham gia và buổi học định hướng luôn được đánh giá cao.
사이트맵